Jet Office – biurowiec na miarę XXI wieku
Tematyka: Jet Office, Biurowce, Biurowiec Poznań, Rynek nieruchomości, Łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb®

Na wizerunek firmy składa się wiele elementów – jakość oferowanych produktów i usług, kompetencje pracowników, czy też odpowiednia strona internetowa stanowią tylko niektóre z nich. Wizytówką przedsiębiorstwa jest również biuro, to ono bowiem wywiera na gościach pierwsze wrażenie.

Jet Office – biurowiec na miarę XXI wieku

Z tego faktu doskonale zdają sobie sprawę twórcy budynku Jet Office w Poznaniu.

Jet Office to modernistyczny biurowiec położony u zbiegu ulicy Piątkowskiej i alei Solidarności. Lokalizacja budynku zapewnia szybkie dotarcie do dworca PKP i centrum miasta zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Obiekt zaprojek-towano i wykonano tak aby spełniał wszelkie parametry nowoczesnego biurowca. Zastosowano w nim innowacyjne rozwiązania m.in. łączniki termoizolacyjne Sc-höck Isokorb® w żelbetowej konstrukcji budynku. Umożliwiło to eliminację most-ków cieplnych, pozwoliło ograniczyć straty energii, a tym samym obniżyć rachunki za ogrzewanie i klimatyzację. System Schöck Isokorb® dał również dużą swobodę w projektowaniu, umożliwiając wypuszczenie płyt balkonowych i ścian żelbetowej konstrukcji poza warstwy izolacji termicznej bez konieczności ich ocieplenia.

Na pięciu kondygnacjach budynku znajduje się 2 330 m² powierzchni przeznaczo-nej na wynajem. Na parterze zaplanowano lokale usługowe, tu do dyspozycji przedsiębiorców jest 414 m². Powierzchnia biurowa natomiast wynosi łącznie 1 916 m² i zajmuje 3 piętra. Jet Office zaprojektowano tak, by dać właścicielom jak naj-większą swobodę aranżacji. Dlatego w lokalach można utworzyć powierzchnię open space lub podzielić je na mniejsze pomieszczenia. Pod budynkiem umiesz-czono garaż podziemny na potrzeby pracowników oraz gości.

Nowoczesny charakter biurowca podkreślaja dynamiczna bryła i surowa elewacja. Inspiracją dla architektów z pracowni Insomia był trójkątny kształt działki. Aby jak najpełniej wykorzystać teren, stworzyli oni budynek o niebanalnie zakończonym narożniku, który przywodzi na myśl dziób okrętu. Elewację stanowią industrialne materiały – beton, szkło i metal. Kontrastowe zestawienie barw i struktur, pozwoliło nadać bryle wyrazu przy jednoczesnym zachowaniu harmonii.

Nowatorstwo Jet Office to jednak nie tylko charakterystyczny wygląd. W budynku zastosowane zostały technologie zwiększające komfort pracy i pozwalające na oszczędność energii. Biurowiec posiada nowoczesną klimatyzację, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz instalację światłowodową. Nad bezpie-czeństwem użytkowników budynku czuwa system sygnalizacji pożaru oraz moni-toring.

Pracownicy, inaczej niż w większości tego typu obiektów, mają do dyspozycji otwie-rane okna. Wykorzystane przeszklenia natomiast zapewniają im dostęp naturalnego oświetlenia przez większość dnia. W celu ochrony przed silnym słońcem zastosowa-no szyby o optymalnych parametrach przepuszczalności światła oraz osłony przeciwsłoneczne.

W nowoczesnych budynkach standardem staje się minimalizacja strat energii. Dlatego przy wznoszeniu Jet Office na balkonach i loggiach wykorzystano łącz-niki termoizolacyjne do balkonów Schöck Isokorb® typ K. Natomiast 4 kondy-gnacje przewieszonych żelbetowych ścian konstrukcji posiadają pionowe połą-czenie za pomocą Schöck Isokorb® typ W. Wystające elementy budynków to miejsca, w których najczęściej występują mostki termiczne. Przez balkony i loggie ucieka do 30% ciepła, ściany natomiast mogą wyprowadzić nawet do 25%,powoduje to oczywiście wyższe koszty utrzymania obiektu. Dodatkowo mostki cieplne są bezpośrednią przyczyną wielu awarii budowlanych i trwałych usterek w budynkach. Obecnie konstruktorzy i architekci dostrzegają ten problem i starają się mu zapobiegać już na etapie projektowania, dlatego coraz częściej sięgają po nasze rozwiązania – mówi Michał Krzyżaniak, Manager Projektów Schöck Polska.

Łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb® typ K stanowi element nośny izolacji cieplnej. Oddziela on zimne części konstrukcji od ciepłych i eliminuje w ten sposób mostki termiczne. Stosuje się go do wystających fragmentów budynków – balko-nów, loggi, daszków i gzymsów. Łącznik Schöck Isokorb® typ W służy, natomiast do połączenia konstrukcji żelbetowych ścian i balustrad. Element ten przenosi momenty zginające i siły poprzeczne.

Łączniki Schöck Isokorb® posiadają opatentowany moduł HTE (niem. „Hoch-Term-Effizient”), którego zadaniem jest przenoszenie ściskania w przekroju żelbetowym. Zawiera on wzmocniony włóknami beton o ultra wysokiej wytrzymałości (Ultra High Performance Con-crete, UHPC) oraz domieszki z Kronolith’u. Taka budowa zapewnia optymalne połączenie przenoszenia sił przekrojowych i parametrów izola-cyjnych. Elementy Isokorb, poza eliminacja mostków cieplnych i ograniczeniem strat energii spełnia również inne wymagania stawiane nowoczesnemu budownictwu:

• pozwalają na większa swobodę w projektowaniu, brak konieczności ocie-plania wystających elementów budynku,

• zabezpieczają przed zawilgoceniem i zagrzybieniem, podnosząc we-wnętrzną temperaturę powierzchni ścian i stropu, pozwala to uniknąć kon-densacji pary wodnej,

• zapobiegają powstawaniu szkód budowlanych, mniejsza ilość warstw wykończeniowych zmniejsza awaryjność balkonów,

• redukują czas i koszty budowy poprzez szybki i łatwy montaż płyt balko-nowych, oraz mniejsza ilość warstw wykończeniowych

• zapewniają bezpieczeństwo, pełniąc funkcję elementów nośnych,

• obniżają koszty ogrzewania,

• pomagają chronić środowisko, redukują bowiem emisję CO2 przez budynki,

Inwestorem jest firma Masterm Investment Sp. z o.o., natomiast generalnym wyko-nawcą budynku Jet Office firma PPHU Masterm Przemysław Silski z Tarnowa Pod-górnego

Podobne nowości

Jakie wieże tworzyć będą skyline Warszawy

Jakie wieże tworzyć będą skyline Warszawy

Podobnie, jak w innych, światowych stolicach, także w Warszawie biznes zaczyna skupiać się w ścisłym centrum miasta i jego sąsiedztwie....

Jakie mieszkania kupują warszawiacy

Jakie mieszkania kupują warszawiacy

Dzięki dostosowaniu oferty do rynku, deweloperzy notują rekordowe wyniki sprzedaży ....


Nowy boom mieszkaniowy

Nowy boom mieszkaniowy

Sprzedaje się więcej mieszkań niż buduje. Oferta deweloperów stale maleje....


Biurowce na nowej linii metra

Biurowce na nowej linii metra

Zmiana infrastruktury komunikacyjnej, a szczególnie budowa drugiej linii metra może spowodować wzrost liczby projektów biurowych, w tych stołecznych dzielnicach, które zyskają...


Rewitalizacja coraz bardziej popularna wśród deweloperów

 Rewitalizacja coraz bardziej popularna wśród deweloperów

Łódzka Manufaktura, Poznański Stary Browar, Silesia City Center – rewitalizacja postindustrialnych obiektów na dobre wkroczyła na polskie podwórko. Atrakcyjne architektoniczne...


Najlepsze tematy!

Serwisy branżowe

Polecane porady


Zobacz więcej tematów o remontach