Warunki korzystania

Warunki korzystania:

  • Właścicielem serwisu JakRemontowac.pl jest Grupa Jak-Budowac.pl Sp. z o.o.
  • Korzystający z tych stron (zwany dalej "Użytkownikiem") akceptuje jednocześnie, zgodnie z art. 385 kodeksu cywilnego, zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
  • Serwis JakRemontowac.pl nie jest sklepem, a jedynie witryną informującą o ofertach handlowych sklepów internetowych i innych podmiotów niż sklepy internetowe współpracujących z serwisem JakRemontowac.pl.
  • Użytkownik korzysta z serwisu JakRemontowac.pl na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z niego.
  • Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu JakRemontowac.pl Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@JakRemontowac.pl.
  • Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z serwisu JakRemontowac.pl do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  • JakRemontowac.pl, dostarcza serwis w takim stanie jak jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i zgadzają się nie wnosić z tego tytułu roszczeń.
  • Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
  • Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z polityką prywatności serwisu.

Zobacz więcej tematów o remontach